Τα προϊόντα μπορούν να επιστραφούν σε εμπορεύσιμη μορφή συνοδευόμενα από τη ‘Φόρμα Επιστροφών’ εντός 1 μηνός από την ημερομηνία αγοράς.