Χριστός Ευλογών

Έργον
Θεοφάνη του Κρητός

ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΥΛΟΓΩΝ

Παναγία με Χριστό

Έργον
Θεοφάνη του Κρητός

ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΕ ΧΡΙΣΤΟ, ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ, ΓΙΑΤΡΙΣΣΑ

Ανάστασις

Έργον
Θεοφάνη του Κρητός

ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ

Η Άφλεκτος Βάτος

Έργον
Μιχαήλ Δαμασκηνού

Η ΑΦΛΕΚΤΟΣ ΒΑΤΟΣ, ΟΡΑΣΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΜΩΥΣΕΩΣ