Πλάγια στήλη
Εμφάνιση 24 36 48

ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΥΛΟΓΩΝ, ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΥΛΟΓΩΝ, ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΥΛΟΓΩΝ, ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΥΛΟΓΩΝ, ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΥΛΟΓΩΝ, ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΥΛΟΓΩΝ, ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΖΩΝΤΩΝ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΡΑΤΩΝ ΞΙΦΟΣ, ΚΟΠΤΩΝ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑΝ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΡΑΤΩΝ ΞΙΦΟΣ, ΚΟΠΤΩΝ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑΝ, ΟΛΟΣΩΜΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ, Η ΑΜΠΕΛΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ, ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ (ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟ ΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΥ)

ΧΡΙΣΤΟΣ, Ο ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ, ΟΛΟΣΩΜΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ, Ο ΚΑΛΟΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ, Ο ΠΟΙΜΗΝ Ο ΚΑΛΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ, ΠΡΟΤΟΜΗ

ΧΡΙΣΤΟΣ, ΠΡΟΤΟΜΗ

ΧΡΙΣΤΟΣ, ΠΡΟΤΟΜΗ

ΧΡΙΣΤΟΣ, ΠΡΟΤΟΜΗ

ΧΡΙΣΤΟΣ, ΠΡΟΤΟΜΗ

ΧΡΙΣΤΟΣ, ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΜΑΝΔΗΛΙΟΝ

ΧΡΙΣΤΟΣ, ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΜΑΝΔΗΛΙΟΝ

ΧΡΙΣΤΟΣ, ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΜΑΝΔΗΛΙΟΝ